Bank Spółdzielczy w Staszowie: ul. Kościelna 25;  28-200 Staszów; fax.(15)864-70-88, tel.(15)864-70-60, e-mail: bank@bsstaszow.pl                   Zapraszamy do korzystania z naszych usług od poniedziałku do piątku.                          

Ogłoszenia

Bankomaty

– CENTRALA
Staszów, ul. Kościelna 25
– FILIA NR 1

Staszów, ul. Konstytucji 3 Maja 2D
– Stacja Paliw BP
Staszów, ul. Kolejowa 44
– Galeria VISTULA w Staszowie
Staszów, ul. Krakowska 49
– ODDZIAŁ Rytwiany
Rytwiany, ul. Staszowska 8
– ODDZIAŁ Bogoria
Bogoria , ul. Rynek 4
– ODDZIAŁ Iwaniska
Iwaniska , ul. Opatowska 21

Kursy Walut

SWIFT IBAN

Przy przelewach międzynarodowych konieczne jest podanie kodu SWIFT banku w którym mamy rachunek. Dzięki SWIFT można w prosty sposób zidentyfikować instytucje finansowe.

SWIFT CODE:POLU PL PR
IBAN: PL (NRB KLIENTA)

sepa


POL-Konto Junior

POL-Konto Junior  - Konto dla najmłodszych w wieku 13-18 lat
Rachunek ROR Junior otwierany i prowadzony jest wyłącznie za zgodą rodzica (przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej), który posiada w Banku rachunek POL-Konto.
•    brak opłaty za prowadzenie rachunku
•    symboliczna opłata za kartę płatniczą
•    0 zł za wydania karty VISA
•    0 zł - za Bankowość Internetową KIRI
•    zlecenie zobowiązań i płatności za szkołę, telefon, Internet itp.,
•    poczucie bezpieczeństwa – dziecko unika ryzyka utraty gotówki, gdyż dzięki stałemu dostępowi do środków na rachunku nie ma potrzeby noszenia przy sobie większych kwot pieniędzy
•    nabywanie praktycznych umiejętności decyzyjnych w zakresie dysponowania środkami finansowymi
•    prestiż wśród rówieśników
Wymagane do założenia POL-Konta Junior:
- udzielenie pełnomocnictwa szczególnego do dysponowania środkami,
- złożenie wniosku o wydanie karty VISA Junior,
- złożenie dyspozycji stałego zlecenia przelewu z POL-KONTA na POL-KONTO Junior.
JESTEŚMY PO TO, BY POMÓC I DORADZIĆ!

 

Cennik opłat

Oprocentowanie