Bank Spółdzielczy w Staszowie: ul. Kościelna 25;  28-200 Staszów; fax.(15)864-70-88, tel.(15)864-70-60, e-mail: bank@bsstaszow.pl                   Zapraszamy do korzystania z naszych usług od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 18.00                          

Ogłoszenia

Bankomaty

– CENTRALA
Staszów, ul. Kościelna 25
– FILIA NR 1

Staszów, ul. Konstytucji 3 Maja 2D
– Stacja Paliw BP
Staszów, ul. Kolejowa 44
– Galeria VISTULA w Staszowie
Staszów, ul. Krakowska 49
– ODDZIAŁ Rytwiany
Rytwiany, ul. Staszowska 8
– ODDZIAŁ Bogoria
Bogoria , ul. Rynek 4
– ODDZIAŁ Iwaniska
Iwaniska , ul. Opatowska 21

Kursy Walut

SWIFT IBAN

Przy przelewach międzynarodowych konieczne jest podanie kodu SWIFT banku w którym mamy rachunek. Dzięki SWIFT można w prosty sposób zidentyfikować instytucje finansowe.

SWIFT CODE:POLU PL PR
IBAN: PL (NRB KLIENTA)

sepa


  

Rachunek Walutowy

Bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku
• Niski wkład minimalny wynoszący odpowiednio:10 EUR, 10 USD
• Możliwość wysyłania i otrzymywania międzynarodowych
przekazów pieniężnych
• Możliwość dokonywania gotówkowych i bezgotówkowych
transakcji kupna/sprzedaży walut obcych
Środki na rachunku objęte są w 100% gwarancją
BFG do wysokości 100 000 EUR


Biznes

•    obsługa w zakresie wpłat, wypłat, polecenia przelewu, zlecenia stałego
•    bezpieczeństwo przechowywania środków pieniężnych
•    możliwość otwarcia rachunku pomocniczego
•    informacje o saldzie rachunku i/lub wolnych środkach w formie komunikatów SMS 

ZUS

Prowadzisz tzw. "mikrofirmę", a rachunek potrzebny Ci tylko w celach odprowadzania składek ZUS?
Zaoferujemy Ci konto tylko do tego celu, o wyjątkowo niskich prowizjach.

 


 

Rachunek lokacyjny

•    atrakcyjne, zmienne oprocentowanie z miesięcznym dopisywaniem odsetek,
•    swobodę w dysponowaniu środkami – w każdym miesiącu możesz raz bez opłat wypłacić dowolną kwotę, nie tracąc naliczonych odsetek,
•    możliwość wpłat w dowolnym czasie,
•    brak opłaty za prowadzenie rachunku,
•    brak minimalnej kwoty wpłaty.