Bank Spółdzielczy w Staszowie: ul. Kościelna 25;  28-200 Staszów; fax.(15)864-70-88, tel.(15)864-70-60, e-mail: bank@bsstaszow.pl                   Zapraszamy do korzystania z naszych usług od poniedziałku do piątku.                          

Ogłoszenia

Bankomaty

– CENTRALA
Staszów, ul. Kościelna 25
– FILIA NR 1

Staszów, ul. Konstytucji 3 Maja 2D
– Stacja Paliw BP
Staszów, ul. Kolejowa 44
– Galeria VISTULA w Staszowie
Staszów, ul. Krakowska 49
– ODDZIAŁ Rytwiany
Rytwiany, ul. Staszowska 8
– ODDZIAŁ Bogoria
Bogoria , ul. Rynek 4
– ODDZIAŁ Iwaniska
Iwaniska , ul. Opatowska 21

Kursy Walut

SWIFT IBAN

Przy przelewach międzynarodowych konieczne jest podanie kodu SWIFT banku w którym mamy rachunek. Dzięki SWIFT można w prosty sposób zidentyfikować instytucje finansowe.

SWIFT CODE:POLU PL PR
IBAN: PL (NRB KLIENTA)

sepa


Ochrona Prawna to ubezpieczenie majątkowe, zapewniające uzyskanie pomocy Adwokata lub Radcy Prawnego, który będzie reprezentował Twoje sprawy w sądzie. Koszty sądowe i wynagrodzenie profesjonalistów pokryje Concordia. Dzięki polisie Ochrony Prawnej masz Adwokata lub Radcę Prawnego.


Do kogo skierowane jest ubezpieczenie?

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej skierowane jest do Rolników i przedsiębiorstw
rolnych.


Korzyści dla CiebieJedyna tego typu oferta na rynku skierowana do rolników i firm rolnych.
Szeroki zakres ubezpieczenia (obejmuje najważniejsze obszary działalności rolnej).
Możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej na wszystkie nieruchomości wchodzące w skład gospodarstwa (jedna opłata, gwarancja ochrony wszystkich nieruchomości w korzystnej cenie).
Szybki i łatwy dostęp do wyspecjalizowanych usług prawnych, natychmiastowa pomoc Prawnika.
Telefoniczna porada prawna, która może być potwierdzona pisemną opinią prawną.
Brak limitów ilości prowadzonych spraw w ramach jednej polisy.
Brak karencji w zakresie prawa karnego i dochodzenia odszkodowań.
Dochodzenie odszkodowań z pomocą Adwokata lub Radcy Prawnego bez konieczności płacenia wysokich prowizji.