Bank Spółdzielczy w Staszowie: ul. Kościelna 25;  28-200 Staszów; fax.(15)864-70-88, tel.(15)864-70-60, e-mail: bank@bsstaszow.pl                   Zapraszamy do korzystania z naszych usług od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 18.00, w soboty od godziny 7.30 do 14.00                          

Ogłoszenia

Bankomaty

– CENTRALA
Staszów, ul. Kościelna 25
– FILIA NR 1

Staszów, ul. Konstytucji 3 Maja 2D
– Stacja Paliw BP
Staszów, ul. Kolejowa 44
– Galeria VISTULA w Staszowie
Staszów, ul. Krakowska 49
– ODDZIAŁ Rytwiany
Rytwiany, ul. Staszowska 8
– ODDZIAŁ Bogoria
Bogoria , ul. Rynek 4
– ODDZIAŁ Iwaniska
Iwaniska , ul. Opatowska 21

Kursy Walut

SWIFT IBAN

Przy przelewach międzynarodowych konieczne jest podanie kodu SWIFT banku w którym mamy rachunek. Dzięki SWIFT można w prosty sposób zidentyfikować instytucje finansowe.

SWIFT CODE:POLU PL PR
IBAN: PL (NRB KLIENTA)

sepa


KOMUNIKAT
dotyczy awizowania wypłat gotówkowych
z rachunków bankowych


Informujemy, iż w Banku Spółdzielczym w Staszowie obowiązują następujące zasady dotyczące obsługi gotówkowej, tj.:
I. Wypłaty gotówkowe w kasach Banku:
1.    Wypłaty kwot do 200.000,00 PLN i do 1.000,00 EUR/USD nie podlegają obowiązkowi wcześniejszego zgłoszenia (awizowania).
2.    Wypłaty kwoty powyżej 200.000,01 PLN oraz 1.000,00 EUR/USD wymagają każdorazowo wcześniejszego zgłoszenia.
3.    Terminy zgłaszania wypłat gotówkowych w zależności od waluty przedstawiają się następująco:
•    PLN - do godziny  1100 w dniu roboczym poprzedzającym dzień wypłaty,
•    EUR/USD  - do godziny  900 na dwa dni robocze przed terminem wypłaty.
II. Wskazane powyżej limity dotyczą sumy wypłat gotówkowych w danej walucie z rachunku bankowego prowadzonego przez Bank.
III. Realizacja wypłaty gotówkowej, która wymagała awizowania następuje w uzgodnionym z Klientem w dniu po godz. 14-tej.
IV. Bank może odmówić realizacji nieawizowanych wypłat gotówkowych i nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Posiadacza rachunku w związku z odmową dokonania wypłaty gotówkowej z powodu braku wcześniejszego jej awizowania.
V. W przypadku nie podjęcia środków z tytułu uprzednio zgłoszonej wypłaty gotówkowej, Bank pobiera opłatę zgodnie z obowiązującą Tabelą prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Staszowie właściwą dla obciążanego rachunku.


Zestawienie kwot wynikających z art. 54 ust. 1 oraz art. 56 ust. 2
ustawy „Prawo bankowe” z dnia 29 sierpnia 1997 r.

 


 

KURS WALUT