Bank Spółdzielczy w Staszowie: ul. Kościelna 25;  28-200 Staszów; fax.(15)864-70-88, tel.(15)864-70-60, e-mail: bank@bsstaszow.pl                   Zapraszamy do korzystania z naszych usług od poniedziałku do piątku.                          

Ogłoszenia

Bankomaty

– CENTRALA
Staszów, ul. Kościelna 25
– FILIA NR 1

Staszów, ul. Konstytucji 3 Maja 2D
– Stacja Paliw BP
Staszów, ul. Kolejowa 44
– Galeria VISTULA w Staszowie
Staszów, ul. Krakowska 49
– ODDZIAŁ Rytwiany
Rytwiany, ul. Staszowska 8
– ODDZIAŁ Bogoria
Bogoria , ul. Rynek 4
– ODDZIAŁ Iwaniska
Iwaniska , ul. Opatowska 21

Kursy Walut

SWIFT IBAN

Przy przelewach międzynarodowych konieczne jest podanie kodu SWIFT banku w którym mamy rachunek. Dzięki SWIFT można w prosty sposób zidentyfikować instytucje finansowe.

SWIFT CODE:POLU PL PR
IBAN: PL (NRB KLIENTA)

sepa


Bank otwiera rachunek DOPŁATA z przeznaczeniem wyłącznie na wpływy z tytułu dopłat bezpośrednich. Bank dopuszcza wpływ na rachunek DOPŁATA z tytułu zwrotu podatku akcyzowego.
W ramach oferty:
•    0,00 zł za otwarcie rachunku
•    0,00 zł za prowadzenie rachunku
•    0,00 zł za wpłaty gotówkowe
•    0,00 zł za dostęp do nowoczesnego systemu bankowości elektronicznej
•    0,00 zł za wypłaty gotówkowe z ponad 4700 bankomatów banków spółdzielczych 
W ramach współpracy gwarantujemy:
- Partnerskie podejście do biznesu
- Szybką decyzyjność,
- Obsługę konta również za pośrednictwem bankowości elektronicznej, z wykorzystaniem rozwiązań najnowszej generacji z autoryzacją podpisem elektronicznym
- Szeroką gamę korzystnych kredytów, uwzględniających oczekiwania i specyfikę biznesu Klienta
- Kompleksowe ubezpieczenie nieruchomości, nieruchomości w budowie oraz ruchomości domowych.