Bank Spółdzielczy w Staszowie: ul. Kościelna 25;  28-200 Staszów; fax.(15)864-70-88, tel.(15)864-70-60, e-mail: bank@bsstaszow.pl                   Zapraszamy do korzystania z naszych usług od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 18.00, w soboty od godziny 7.30 do 14.00                          

Ogłoszenia

Bankomaty

Staszów, ul. Kościelna 25
– CENTRALA
Staszów, ul. Konstytucji 3 Maja 2D 
– FILIA NR 1
Staszów, ul. Jana Pawła II 20
– BIEDRONKA
Staszów, ul. Krakowska 49
– Galeria VISTULA w Staszowie
Iwaniska, ul. Opatowska 21
– ODDZIAŁ
Rytwiany, ul. Staszowska 8
– ODDZIAŁ
Bogoria , ul. Rynek 4

Kursy Walut

SWIFT IBAN

Przy przelewach międzynarodowych konieczne jest podanie kodu SWIFT banku w którym mamy rachunek. Dzięki SWIFT można w prosty sposób zidentyfikować instytucje finansowe.

SWIFT CODE:POLU PL PR
IBAN: PL (NRB KLIENTA)

sepa


Reklamacje

INFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA REKLAMACJI
PRZEZ KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STASZOWIE

1. Klient ma możliwość złożenia reklamacji, czyli wystąpienia zawierającego zastrzeżenie dotyczące świadczonych usług przez Bank.

2. Reklamacja może być złożona w dowolnej placówce Banku Spółdzielczego w Staszowie obsługującej klientów:

· w formie pisemnej – osobiście albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) na adres siedziby Banku;

· ustnej – telefonicznie albo osobiście na formularzu podczas wizyty w placówce Banku;

· w formie elektronicznej – na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;

3. Reklamacja jest rozpatrywania w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

4. O rozpatrzeniu reklamacji Klient zostanie poinformowany pisemnie: w postaci papierowej lub pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że odpowiedź w formie elektronicznej może być dostarczona wyłącznie na wniosek Klienta.

5. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność spawy, zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i termin 30-dniowy nie może zostać dotrzymany, Bank informuje Klienta o :

· przyczynie opóźnienia;

· wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone;

· wskazuje przewidywany termin udzielania odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 60 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.

6. Bank akceptuje polubowne wyjaśnianie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Bankiem a Klientem.