Bank Spółdzielczy w Staszowie: ul. Kościelna 25;  28-200 Staszów; fax.(15)864-70-88, tel.(15)864-70-60, e-mail: bank@bsstaszow.pl                   Zapraszamy do korzystania z naszych usług od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 18.00                          

Ogłoszenia

Bankomaty

– CENTRALA
Staszów, ul. Kościelna 25
– FILIA NR 1

Staszów, ul. Konstytucji 3 Maja 2D
– Stacja Paliw BP
Staszów, ul. Kolejowa 44
– Galeria VISTULA w Staszowie
Staszów, ul. Krakowska 49
– ODDZIAŁ Rytwiany
Rytwiany, ul. Staszowska 8
– ODDZIAŁ Bogoria
Bogoria , ul. Rynek 4
– ODDZIAŁ Iwaniska
Iwaniska , ul. Opatowska 21

Kursy Walut

SWIFT IBAN

Przy przelewach międzynarodowych konieczne jest podanie kodu SWIFT banku w którym mamy rachunek. Dzięki SWIFT można w prosty sposób zidentyfikować instytucje finansowe.

SWIFT CODE:POLU PL PR
IBAN: PL (NRB KLIENTA)

sepa


Reklamacje

INFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA REKLAMACJI PRZEZ KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STASZOWIE
Pracownicy Banku Spółdzielczego w Staszowie dokładają wszelkich starań, aby świadczone przez nas usługi oraz oferowane produkty spełniały rynkowe standardy, a obsługa klienta była zawsze na najwyższym poziomie.
Jeśli jednak nie jesteś zadowolony ze świadczonych przez nas usług lub znajdujący się w naszej ofercie produkt nie spełnił Twoich oczekiwań - możesz złożyć reklamację w jednej z poniższych form:
1)    osobiście w siedzibie Banku bądź jego placówkach;
2)    przez pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem udzielonym w zwykłej formie pisemnej, z wyjątkiem reklamacji dotyczących kart płatniczych;
3)    listownie na adres: Bank Spółdzielczy w Staszowie, ul. Kościelna 25, 28-200 Staszów
4)    telefonicznie – ( kontakt )
5)    w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
6)    w Zakładzie ubezpieczeń, z którym Bank podpisał umowę o współpracy.

Wszystkie reklamacje/skargi wpływające do Banku Spółdzielczego w Staszowie rozpatrywane są ze szczególną starannością.
Bank Spółdzielczy w Staszowie udzieli odpowiedzi na reklamacje /skargę w terminie do 30 dni. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu do 60 dni.
Za szczególnie skomplikowane przypadki uznaje się konieczność uzyskania przez Bank dodatkowych informacji/dokumentów w tym m.in. od podmiotu trzeciego współpracującego z Bankiem niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.
W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie 30 dni, Bank Spółdzielczy w Staszowie w formie pisemnej powiadomi klienta wraz z podaniem:
1)    przyczyn opóźnienia w rozpatrywaniu reklamacji;
2)    okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
3)    przewidywanego terminu rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji i wysyłana bez względu na sposób rozpatrzenia reklamacji:
1)    listem poleconym na adres korespondencyjny podany przez klienta,  lub
2)    z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na wskazany adres mailowy, wyłącznie na wniosek klienta
W odniesieniu do klientów, którzy nie zawarli z Bankiem umowy, a złożyli reklamację, odpowiedź wysyłana jest na adres korespondencyjny lub mailowy wskazany w reklamacji.

W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji, Klient ma możliwość:
1)    odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi – do Zarządu Banku;
2)    skorzystania z mediacji przed Rzecznikiem Finansowym lub Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego lub Związku Banków Polskich;
3)    wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego;
4)    wystąpienia z powództwem przeciwko Bankowi Spółdzielczemu w Staszowie do Sądu Rejonowego w Staszowie lub Sądu Okręgowego w  Kielcach, w zależności od wartości dochodzonego roszczenia.
Odpowiedź dotycząca zgłoszonej przez Ciebie skargi czy reklamacji nie satysfakcjonuje Cię? W takiej sytuacji możesz złożyć do Banku odwołanie.

 

Załącznik Nr 1 – Formularz reklamacji

Załącznik Nr 2 – Formularz reklamacji dot. kart

Załącznik Nr 3 - Formularz skargi