Bank Spółdzielczy w Staszowie: ul. Kościelna 25;  28-200 Staszów; fax.(15)864-70-88, tel.(15)864-70-60, e-mail: bank@bsstaszow.pl                   Zapraszamy do korzystania z naszych usług od poniedziałku do piątku.                          

Ogłoszenia

Bankomaty

– CENTRALA
Staszów, ul. Kościelna 25
– FILIA NR 1

Staszów, ul. Konstytucji 3 Maja 2D
– Stacja Paliw BP
Staszów, ul. Kolejowa 44
– Galeria VISTULA w Staszowie
Staszów, ul. Krakowska 49
– ODDZIAŁ Rytwiany
Rytwiany, ul. Staszowska 8
– ODDZIAŁ Bogoria
Bogoria , ul. Rynek 4
– ODDZIAŁ Iwaniska
Iwaniska , ul. Opatowska 21

Kursy Walut

SWIFT IBAN

Przy przelewach międzynarodowych konieczne jest podanie kodu SWIFT banku w którym mamy rachunek. Dzięki SWIFT można w prosty sposób zidentyfikować instytucje finansowe.

SWIFT CODE:POLU PL PR
IBAN: PL (NRB KLIENTA)

sepa


Bank Spółdzielczy w Staszowie

BANK SPÓŁDZIELCZY W STASZOWIE INFORMUJE, ŻE PUNKT KASOWY W STASZOWIE

PRZY UL. JANA PAWŁA II 10 Z DNIEM 11 STYCZNIA 2019R. ZOSTANIE ZLIKWIDOWANY.

 


 

 

K O M U N I K AT


W związku ze zbliżającym się końcem roku  Bank Spółdzielczy w Staszowie przekazuje komunikat dotyczący realizacji zleceń w ostatnich dniach bieżącego roku.

24 grudnia 2018 r. (poniedziałek)

Dyspozycje rozliczeniowe ELIXIR złożone w dniu 24.12.2018r.:

- do godziny 12:45 rozliczane będą przez Bank w systemie ELXIR w danym dniu roboczym;
- po godzinie 12:45 rozliczone zostaną przez Bank w systemie ELIXIR w dniu 27 grudnia 2018 r. (czwartek).

Realizacja przekazów dewizowych odbywać się będzie do godziny 14:00

27 -28 grudnia 2018r – normalne dni operacyjne

31 grudnia 2018 r. (poniedziałek – ostatni dzień operacyjny w 2018r.)       

Dyspozycje rozliczeniowe ELIXIR złożone w dniu 31.12.2018r.(poniedziałek):

- do godziny 12:45 rozliczane będą przez Bank w systemie ELXIR w danym dniu roboczym;
- po godzinie 12:45 rozliczone zostaną przez Bank w systemie ELIXIR w dniu 2 stycznia 2019 r. (środa).

Realizacja przekazów dewizowych odbywać się będzie do godziny 15:00

02 stycznia 2019 r. (środa) – normalny dzień operacyjny


 

 


 

 

 


 

 

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI

Zarząd Banku na podstawie § 34 ust. 1 pkt 6 oraz § 22 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Staszowie zwołuje Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Staszowie, na dzień 23.11.2018 r. na godz. 9.00 w Staszowie w lokalu „LORD” przy ulicy Nasiennej 8 (II termin 9.30), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania

2. Wybór Prezydium Zebrania

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Przyjęcie Regulaminu obrad

5. Wybór Przedstawicieli do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

6. Wybór Przedstawicieli do Komisji Wnioskowej

7. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 29.06.2018 r.

8. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

a) wyrażenia zgody na wystąpienie ze spółki - Dom Brokerski Bankowości Spółdzielczej Sp. z o.o.,

b) wyrażenia zgody na wystąpienie z podmiotu gospodarczego - CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

9. Sprawozdanie z czynności Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

10. Sprawozdanie z czynności Komisji Wnioskowej

11. Zamknięcie obrad.

ZARZĄD BANKU


 

 

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 37