Bank Spółdzielczy w Staszowie: ul. Kościelna 25;  28-200 Staszów; fax.(15)864-70-88, tel.(15)864-70-60, e-mail: bank@bsstaszow.pl                   Zapraszamy do korzystania z naszych usług od poniedziałku do piątku.                          

Ogłoszenia

Bankomaty

– CENTRALA
Staszów, ul. Kościelna 25
– FILIA NR 1

Staszów, ul. Konstytucji 3 Maja 2D
– Stacja Paliw BP
Staszów, ul. Kolejowa 44
– Galeria VISTULA w Staszowie
Staszów, ul. Krakowska 49
– ODDZIAŁ Rytwiany
Rytwiany, ul. Staszowska 8
– ODDZIAŁ Bogoria
Bogoria , ul. Rynek 4
– ODDZIAŁ Iwaniska
Iwaniska , ul. Opatowska 21

Kursy Walut

SWIFT IBAN

Przy przelewach międzynarodowych konieczne jest podanie kodu SWIFT banku w którym mamy rachunek. Dzięki SWIFT można w prosty sposób zidentyfikować instytucje finansowe.

SWIFT CODE:POLU PL PR
IBAN: PL (NRB KLIENTA)

sepa


Bank Spółdzielczy w Staszowie

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Staszowie działając w oparciu o § 37 ust. 6 i 7 Statutu Banku zwołuje Zebrania Grup Członkowskich w I i II terminie według poniższego harmonogramu: (harmonogram do pobrania TUTAJ)


Proponowany Porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Omówienie spraw, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli Banku.

5. Dyskusja, sprawy rożne, wnioski.

6. Zamknięcie Zebrania.

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania obrad oraz działanie Zebrania Grup Członkowskich określa Regulamin Zebrania Grupy Członkowskiej, uchwalony przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 2/2011 z dnia 17.01.2011 r., udostępniony dla członków Banku do zapoznania przed otwarciem Zebrania Grupy Członkowskiej.

Zebranie zwołane w II terminie może podejmować ważne uchwały bez względu na ilość obecnych członków.

 

 


 

 
Rachunek bankowy dla komitetów wyborczych

 

 

Rachunek bankowy dla komitetów wyborczych

Rachunek bankowy dla komitetów wyborczych
W związku z zarządzonymi na dzień 21 października 2018r. wyborami samorządowymi, Bank Spółdzielczy w Staszowie przygotował ofertę prowadzenia rachunku bankowego dla komitetów wyborczych wyborców oraz komitetów wyborczych stowarzyszeń i organizacji. Do posiadania rachunku bankowego oraz dokonywania rozliczeń finansowych kampanii wyborczej za jego wyłącznym pośrednictwem, każdy z komitetów jest obowiązany przepisami ustawy – Kodeks wyborczy. Otwarcie rachunku bankowego następuje na podstawie postanowienia właściwego komisarza wyborczego o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego.
Podstawą otwarcia rachunku bankowego w zależności od rodzaju komitetu jest:
1.    dla Komitetu wyborczego wyborców:
a)    zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców, zawierające następujące informacje:
-    nazwę oraz adres siedziby komitetu wyborczego,
-    imiona, nazwiska, adresy zamieszkania oraz numer ewidencyjny PESEL obywateli tworzących komitet wyborczy,
-    imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika wyborczego,
-    imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika finansowego,
b)    postanowienie o przyjęciu zawiadomienia przez komisarza wyborczego lub Państwową Komisję Wyborczą,
c)    REGON,
d)    NIP.
2.    dla Komitetu wyborczego partii politycznej:
a)    zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze samodzielnego zgłaszania kandydatów oraz o powołaniu pełnomocnika wyborczego uprawnionego do występowania na rzecz i w imieniu komitetu wyborczego i pełnomocnika finansowe

 


 

Więcej…
 
Informacja

Informacja dla członków Banku

Zarząd Banku Spółdzielczego w Staszowie informuje członków, że:

Uchwałą Nr 10 Zebrania Przedstawicieli z dnia 28.06.2017 r., w sprawie podziału
nadwyżki bilansowej za 2016 r., postawiona została do dyspozycji członków
dywidenda w formie oprocentowania 11,40% w stosunku rocznym.

Uchwałą Nr 10 Zebrania Przedstawicieli z dnia 29.06.2018 r., w sprawie podziału
nadwyżki bilansowej za 2017 r., postawiona została do dyspozycji członków
dywidenda w formie oprocentowania 13,00% w stosunku rocznym.

W związku z powyższym należną dywidendę członkowie mogą podejmować
w placówkach według miejsca posiadania udziałów tj. z:
terenu Staszowa w Staszowie,
Oddziału Iwaniska w Iwaniskach,
Oddziału Rytwiany w Rytwianach
Oddziału Bogoria w Bogorii.
Nadmienia się, że „roszczenia o wypłatę udziałów oraz udziału w nadwyżce
bilansowej ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat” (§ 18 Statutu).

Zarząd BS

 


 

 

 

INFORMACJA DLA KLIENTA

 

Informujemy, że od dnia 01.08.2018 r. Bank Spółdzielczy w Staszowie będzie nieczynny w soboty.

 

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 38