Bank Spółdzielczy w Staszowie: ul. Kościelna 25;  28-200 Staszów; tel.(15)864-70-60, e-mail: bank@bsstaszow.pl                   Zapraszamy do korzystania z naszych usług od poniedziałku do piątku.                          

Ogłoszenia

Bankomaty

– CENTRALA
Staszów, ul. Kościelna 25
– Osiedle Wschód

Staszów, ul. Konstytucji 3 Maja 4A
– Stacja Paliw BP
Staszów, ul. Kolejowa 44
– Galeria VISTULA w Staszowie
Staszów, ul. Krakowska 49
– ODDZIAŁ Rytwiany
Rytwiany, ul. Staszowska 8
– ODDZIAŁ Bogoria
Bogoria , ul. Rynek 4
– ODDZIAŁ Iwaniska
Iwaniska , ul. Opatowska 21

Kursy Walut

SWIFT IBAN

Przy przelewach międzynarodowych konieczne jest podanie kodu SWIFT banku w którym mamy rachunek. Dzięki SWIFT można w prosty sposób zidentyfikować instytucje finansowe.

SWIFT CODE:POLU PL PR
IBAN: PL (NRB KLIENTA)

sepa


K O M U N I K AT

W związku ze zbliżającym się końcem roku Bank Spółdzielczy w Staszowie przekazuje komunikat dotyczący realizacji zleceń w ostatnich dniach bieżącego roku.

24 grudnia 2020 r. (czwartek)

Dyspozycje rozliczeniowe ELIXIR złożone w dniu 24.12.2020r.:

-         do godziny 1245 rozliczane będą przez Bank w systemie ELXIR w danym dniu roboczym;

-         po godzinie 1245 rozliczone zostaną przez Bank w systemie ELIXIR w dniu 28 grudnia 2020 r. (poniedziałek).

Realizacja przekazów dewizowych odbywać się będzie do godziny 14.00.

28 i 30 grudnia 2020r – normalne dni operacyjne

31 grudnia 2020 r. (czwartek – ostatni dzień operacyjny w 2020r.)

Dyspozycje rozliczeniowe ELIXIR złożone w dniu 31.12.2020r.(czwartek):

-         do godziny 1245 rozliczane będą przez Bank w systemie ELXIR w danym dniu roboczym;

-         po godzinie 1245 rozliczone zostaną przez Bank w systemie ELIXIR w dniu 4 stycznia 2021 r. (poniedziałek).

Realizacja przekazów dewizowych odbywać się będzie do godziny 15.00.

04 stycznia 2021 r. (poniedziałek) – normalny dzień operacyjny

 

INFORMACJA DLA KLIENTA

Informujemy, że wszystkie Placówki Banku w dniu 31 grudnia 2020r (Sylwester)
będą czynne w godzinach od 7:30 do 15:00
.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

INFORMACJA DLA KLIENTA

Informujemy, że wszystkie Placówki Banku w dniu 24  grudnia 2020r (Wigilia)
będą czynne w godzinach od 7:30 do 14:00
.

Za utrudnienia przepraszamy.

 
Email

KOMUNIKAT

Bank przypomina że wszyscy Klienci / Beneficjenci, który otrzymali subwencję finansową i nadal mają czynną umowę (nie zwrócił środków finansowych) zobowiązani są do 31 grudnia 2020 r. złożyć  w Banku dokumenty potwierdzające umocowanie Beneficjenta do zawarcia umowy. Potwierdzenie umocowania można dokonać za pośrednictwem bankowości eBO -> szczegóły <- 

 

 
PDF Drukuj Email

 


 
PDF Drukuj Email

KOMUNIKAT

Uprzejmie przypominamy, że Przedsiębiorcy, którzy zawarli Umowę Subwencji Finansowej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju zobowiązani są do przedstawienia w terminie do 31 grudnia 2020 r., w celu weryfikacji przez Bank, dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę była uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorcy.

W przypadku, gdy Umowa została podpisana przez osobę umocowaną, w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności, dokumentami potwierdzającymi są:

  • informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub
  • wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Natomiast w sytuacji, gdy Umowę podpisała osoba inna niż umocowana według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub firma posiada reprezentację wieloosobową, wymagane jest przedłożenie Pełnomocnictwa lub Oświadczenia.

W/w dokumenty tj. Pełnomocnictwo albo Oświadczenie, należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym elektronicznym lub poświadczyć podpisy notarialnie.

Należy pamiętać, że:

1) Pełnomocnictwo musi być opatrzone datą nie późniejszą niż dzień złożenia wniosku o subwencję. W przypadku tej samej daty, o ważności pełnomocnictwa decyduje godzina notarialnego poświadczenia podpisów lub złożenia ostatniego z wymaganych podpisów kwalifikowanych. W razie braku wskazania godziny poświadczenia notarialnego pełnomocnictwo udzielone w dacie złożenia wniosku nie będzie mogło być zaakceptowane;

2)    Oświadczenie musi zostać wystawione po dacie złożenia wniosku o subwencję finansową, jeśli wcześniej nie udzielono pełnomocnictwa osobie wnioskującej. Oświadczenie podpisuje osoba lub osoby umocowane według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo pełnomocnik.

Więcej…
 
Bezcenne Chwile 2020 PDF Drukuj Email


 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 31

Kartosfera Grupa BPS