Bank Spółdzielczy w Staszowie: ul. Kościelna 25;  28-200 Staszów; tel.(15)864-70-60, e-mail: bank@bsstaszow.pl                   Zapraszamy do korzystania z naszych usług od poniedziałku do piątku.                          

Ogłoszenia

Bankomaty

– CENTRALA
Staszów, ul. Kościelna 25
– Osiedle Wschód

Staszów, ul. Konstytucji 3 Maja 4A
– Stacja Paliw BP
Staszów, ul. Kolejowa 44
– Galeria VISTULA w Staszowie
Staszów, ul. Krakowska 49
– ODDZIAŁ Rytwiany
Rytwiany, ul. Staszowska 8
– ODDZIAŁ Bogoria
Bogoria , ul. Rynek 4
– ODDZIAŁ Iwaniska
Iwaniska , ul. Opatowska 21

Kursy Walut

SWIFT IBAN

Przy przelewach międzynarodowych konieczne jest podanie kodu SWIFT banku w którym mamy rachunek. Dzięki SWIFT można w prosty sposób zidentyfikować instytucje finansowe.

SWIFT CODE:POLU PL PR
IBAN: PL (NRB KLIENTA)

sepa


Utrzymywanie nadwyżek finansowych na rachunkach BIZNES I ZUS nie jest rozwiązaniem optymalnym. Możesz je ulokować z zyskiem na dogodny termin.
Zaproponujemy Ci zdeponowanie ich na lokatach średnio- i długoterminowych.
Lokaty średnio- i długoterminowe
•    1 miesięczne,
•    2 miesięczne,
•    3 miesięczne,
•    6 miesięczne,
•    9 miesięczne,
•    12 miesięczne,
•    24 miesięczne,
•    36 miesięczne,
•    48 miesięczne.


Masz możliwość negocjowania oprocentowania lokat terminowych!
Pozostawienie lokaty po upływie zadeklarowanego okresu powoduje kapitalizację odsetek na następny taki sam okres. Lokaty z negocjowanym oprocentowaniem po upływie zadeklarowanego okresu wymagają ponownej negocjacji. Likwidacja lokat terminowych przed upływem terminu powoduje naliczenie należnych odsetek według oprocentowania obowiązującego dla środków gromadzonych na wkładach a’vista.

 

Kartosfera Grupa BPS