Bank Spółdzielczy w Staszowie: ul. Kościelna 25;  28-200 Staszów; tel.(15)864-70-60, e-mail: bank@bsstaszow.pl                   Zapraszamy do korzystania z naszych usług od poniedziałku do piątku.                          

Ogłoszenia

Bankomaty

– CENTRALA
Staszów, ul. Kościelna 25
– Osiedle Wschód

Staszów, ul. Konstytucji 3 Maja 4A
– Stacja Paliw BP
Staszów, ul. Kolejowa 44
– Galeria VISTULA w Staszowie
Staszów, ul. Krakowska 49
– ODDZIAŁ Rytwiany
Rytwiany, ul. Staszowska 8
– ODDZIAŁ Bogoria
Bogoria , ul. Rynek 4
– ODDZIAŁ Iwaniska
Iwaniska , ul. Opatowska 21

Kursy Walut

SWIFT IBAN

Przy przelewach międzynarodowych konieczne jest podanie kodu SWIFT banku w którym mamy rachunek. Dzięki SWIFT można w prosty sposób zidentyfikować instytucje finansowe.

SWIFT CODE:POLU PL PR
IBAN: PL (NRB KLIENTA)

sepa


KREDYT SZYBKA INWESTYCJA

Produkt przeznaczony dla Klientów prowadzących działalność gospodarczą, bez względu na formę prowadzonej ewidencji księgowej i sposób rozliczania z podatku dochodowego.
Przeznaczenie produktu
Finansowanie inwestycji związanych z zakupem środków transportu, zakupem maszyn i urządzeń, zakupem nieruchomości;
zakupem budynków lub budowli służących do prowadzenia działalności gospodarczej, remontem/adaptacją budynków lub pomieszczeń służących do prowadzenia działalności gospodarczej, zakupem komputerów i sprzętu biurowego, spłatą kredytu inwestycyjnego w innym banku, udzielonego na w/w cele, wykupem środków trwałych z leasingu.
Kwota kredytu
Minimalna kwota kredytu wynosi 10 000 PLN.
Maksymalna kwota kredytu jest uwarunkowana zdolnością kredytową Klienta, udziałem środków własnych Klienta w finansowaniu przedsięwzięcia i wartością przedsięwzięcia finansowanego kredytem, ale nie może być większa niż 1 000 000 PLN.
Okres kredytowania
Maksymalny okres kredytowania zależy jest od rodzaju finansowanej inwestycji i przedstawia się następująco:
1)    3 lata – w przypadku komputerów, sprzętu biurowego;
2)    8 lat – w przypadku maszyn, urządzeń i innych ruchomości;
3)   10 lat – w przypadku zakupu/remontu/modernizacji nieruchomości.

 

Kartosfera Grupa BPS