Bank Spółdzielczy w Staszowie: ul. Kościelna 25;  28-200 Staszów; tel.(15)864-70-60, e-mail: bank@bsstaszow.pl                   Zapraszamy do korzystania z naszych usług od poniedziałku do piątku.                          

Ogłoszenia

Bankomaty

– CENTRALA
Staszów, ul. Kościelna 25
– Osiedle Wschód

Staszów, ul. Konstytucji 3 Maja 4A
– Stacja Paliw BP
Staszów, ul. Kolejowa 44
– Galeria VISTULA w Staszowie
Staszów, ul. Krakowska 49
– ODDZIAŁ Rytwiany
Rytwiany, ul. Staszowska 8
– ODDZIAŁ Bogoria
Bogoria , ul. Rynek 4
– ODDZIAŁ Iwaniska
Iwaniska , ul. Opatowska 21

Kursy Walut

SWIFT IBAN

Przy przelewach międzynarodowych konieczne jest podanie kodu SWIFT banku w którym mamy rachunek. Dzięki SWIFT można w prosty sposób zidentyfikować instytucje finansowe.

SWIFT CODE:POLU PL PR
IBAN: PL (NRB KLIENTA)

sepa


KREDYT SZYBKA INWESTYCJA AGRO

Produkt przeznaczony dla Klientów podejmujących lub prowadzących działalność rolniczą;
Przeznaczenie produktu
Kredyt może być przeznaczony na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego, powiększenie gospodarstwa rolnego mającego powierzchnię ogólną, co najmniej 1ha, reorganizację już posiadanego gospodarstwa rolnego polegającą np. na wprowadzeniu nowej działalności produkcyjnej, specjalizacji produkcji, zwiększenia skali produkcji lub zamianie technologii produkcji, urządzenie gospodarstwa rolnego (zakupu gruntów rolnych, zakupem budynków lub budowli służących produkcji rolnej, budowę, przebudowę, remont lub modernizację budynków, budowli wykorzystywanych do działalności rolniczej, zakupie maszyn, urządzeń lub wyposażenia - przeznaczonych do produkcji rolnej, zakupem lub odnowieniem stada podstawowego zwierząt hodowlanych, zakupie innych rzeczowych środków przeznaczonych do produkcji rolnej, spłaty kredytu inwestycyjnego w innym banku, wykupu środków trwałych z leasingu).
Kwota kredytu
Minimalna kwota kredytu wynosi 10 000 PLN.
Maksymalna kwota kredytu jest uwarunkowana zdolnością kredytową Klienta, udziałem środków własnych Klienta w finansowaniu przedsięwzięcia i wartością przedsięwzięcia finansowanego kredytem, ale nie może być większa niż 1 000 000 PLN.
Okres kredytowania
Maksymalny okres kredytowania zależy od rodzaju finansowanej inwestycji i przedstawia się następująco:
1)    15 lat – jeśli wartość inwestycji w nieruchomość rolną stanowi co najmniej 70% wartości całej inwestycji;
2)    10 lat – w pozostałych przypadkach.

 

Kartosfera Grupa BPS