Bank Spółdzielczy w Staszowie: ul. Kościelna 25;  28-200 Staszów; tel.(15)864-70-60, e-mail: bank@bsstaszow.pl                   Zapraszamy do korzystania z naszych usług od poniedziałku do piątku.                          

Ogłoszenia

Bankomaty

– CENTRALA
Staszów, ul. Kościelna 25
– Osiedle Wschód

Staszów, ul. Konstytucji 3 Maja 4A
– Stacja Paliw BP
Staszów, ul. Kolejowa 44
– Galeria VISTULA w Staszowie
Staszów, ul. Krakowska 49
– ODDZIAŁ Rytwiany
Rytwiany, ul. Staszowska 8
– ODDZIAŁ Bogoria
Bogoria , ul. Rynek 4
– ODDZIAŁ Iwaniska
Iwaniska , ul. Opatowska 21

Kursy Walut

SWIFT IBAN

Przy przelewach międzynarodowych konieczne jest podanie kodu SWIFT banku w którym mamy rachunek. Dzięki SWIFT można w prosty sposób zidentyfikować instytucje finansowe.

SWIFT CODE:POLU PL PR
IBAN: PL (NRB KLIENTA)

sepa


Godziny graniczne

Przelewy krajowe

Lp.

Rodzaj przelewu

Placówka Banku

System bankowości internetowej

1.

Przelew wewnętrzny w Banku1

w godzinach pracy placówki

18:00

2.

ELIXIR wychodzący:1) 2)

13:30

18:00

3.

ELIXIR przychodzący:

I sesja do godziny 12:00 II sesja do godziny 15:00 III sesja do godziny 18:00

-----------

1)Przelewy zlecone po godzinie 13:30 i 18:00 oraz w dniu innym niż dzień roboczy obciążą rachunek i wykonane będą w najbliższym dniu roboczym
2)Przelewy zlecone w dni robocze po godzinach granicznych, ale przed godziną 18:00, obciążą rachunek w danym dniu, ale przelew będzie wykonany najbliższym dniu roboczym.

Przelewy zagraniczne

Lp.

Rodzaj przelewu

Data waluty

Placówka Banku

1.

Przelew wychodzący:1)

1.1.

Przekaz w trybie standardowym:

1.1.1.

SEPA,

D+1

16:30

1.1.2.

polecenie wypłaty

D+2

16:30

1.3.

Przekaz w trybie pilnym

D

12:30

2.

Przelew przychodzący

D

16:30

1)Przelew wychodzący zlecony:

· w dniu roboczym po godzinie granicznej będzie wykonany z datą waluty jak dla przelewu złożonego w następnym dniu roboczym.

· w dniu innym niż roboczy obciąży rachunek klienta w następnym dniu roboczym, a przelew będzie wykonany z datą waluty ustaloną jak dla przelewu złożonego w następnym dniu roboczym

 

Kartosfera Grupa BPS