Bank Spółdzielczy w Staszowie: ul. Kościelna 25;  28-200 Staszów; tel.(15)864-70-60, e-mail: bank@bsstaszow.pl                   Zapraszamy do korzystania z naszych usług od poniedziałku do piątku.                          

Ogłoszenia

Bankomaty

– CENTRALA
Staszów, ul. Kościelna 25
– Osiedle Wschód

Staszów, ul. Konstytucji 3 Maja 4A
– Stacja Paliw BP
Staszów, ul. Kolejowa 44
– Galeria VISTULA w Staszowie
Staszów, ul. Krakowska 49
– ODDZIAŁ Rytwiany
Rytwiany, ul. Staszowska 8
– ODDZIAŁ Bogoria
Bogoria , ul. Rynek 4
– ODDZIAŁ Iwaniska
Iwaniska , ul. Opatowska 21

Kursy Walut

SWIFT IBAN

Przy przelewach międzynarodowych konieczne jest podanie kodu SWIFT banku w którym mamy rachunek. Dzięki SWIFT można w prosty sposób zidentyfikować instytucje finansowe.

SWIFT CODE:POLU PL PR
IBAN: PL (NRB KLIENTA)

sepa


Szafir

Szanowni Państwo,

Informujemy, że KIR zmienia model obsługi klienta i optymalizuje sieć punktów sprzedaży e-podpisu. W związku z tym placówka KIR w Kielcach była dostępna dla klientów tylko do końca lutego br. Od 1.03.2015r. obecnych i przyszłych użytkowników e-podpisu będzie obsługiwać placówka KIR w Krakowie.

Zachęcamy do składania zamówień na nowe zestawy oraz odnowienia certyfikatów w naszej palcówce Banku co umożliwi skorzystanie z pomocy konsultanta oraz  za pośrednictwem strony internetowej www.elektronicznypodpis.pl

Dbając o wygodę użytkowników e-podpisu, KIR stale rozbudowuje sieć placówek partnerskich, udostępnia usługę odnowienia certyfikatów online,  nadal gwarantując krótkie terminy realizacji zamówień i wysoką jakość świadczonych usług.

 

 


 

 

Certyfikat kwalifikowany

Certyfikaty kwalifikowane wydawane przez Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego
SZAFIR są generowane i zarządzane zgodnie z wymaganiami ustawy z 18 września 2001 r.
o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz.1450) oraz towarzyszącymi jej
rozporządzeniami. W myśl ustawy, bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy
pomocy kwalifikowanego certyfikatu jest równoważny pod względem skutków prawnych
podpisowi własnoręcznemu, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej. Szczegóły dotyczące
zawartości kwalifikowanych certyfikatów są ustalane z Klientem.

Przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego można zweryfikować każdy podpis elektroniczny
złożony przez jego właściciela. Podpis elektroniczny zweryfikuje się poprawnie, o ile certyfikat
jest ważny i podpisany dokument nie został zmieniony, np. w trakcie jego przesyłania.


Każdy certyfikat kwalifikowany wydany przez KIR S.A. może zawierać następujące informacje:

dane o subskrybencie;
parametry dotyczące klucza publicznego zawartego w certyfikacie;
zakres zastosowania certyfikatu;
wysokość kwoty do jakiej mogą być wykonywane transakcje przy użyciu danego certyfikatu;
informacje określające zakres uprawnień subskrybenta;
informacje określające w czyim imieniu występuje subskrybent.

 

Kartosfera Grupa BPS