Bank Spółdzielczy w Staszowie: ul. Kościelna 25;  28-200 Staszów; tel.(15)864-70-60, e-mail: bank@bsstaszow.pl                   Zapraszamy do korzystania z naszych usług od poniedziałku do piątku.                          

Ogłoszenia

Bankomaty

– CENTRALA
Staszów, ul. Kościelna 25
– Osiedle Wschód

Staszów, ul. Konstytucji 3 Maja 4A
– Stacja Paliw BP
Staszów, ul. Kolejowa 44
– Galeria VISTULA w Staszowie
Staszów, ul. Krakowska 49
– ODDZIAŁ Rytwiany
Rytwiany, ul. Staszowska 8
– ODDZIAŁ Bogoria
Bogoria , ul. Rynek 4
– ODDZIAŁ Iwaniska
Iwaniska , ul. Opatowska 21

Kursy Walut

SWIFT IBAN

Przy przelewach międzynarodowych konieczne jest podanie kodu SWIFT banku w którym mamy rachunek. Dzięki SWIFT można w prosty sposób zidentyfikować instytucje finansowe.

SWIFT CODE:POLU PL PR
IBAN: PL (NRB KLIENTA)

sepa


Ogłoszenia

PRZETARG NA NIERUCHOMOŚĆ


Zarząd Banku Spółdzielczego w Staszowie ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem stanowiącej własność Banku Spółdzielczego w Staszowie, położonej w Jurkowicach, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 213 o powierzchni 0,24 ha, dla której jest prowadzona księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Staszowie Nr KI1A/00011739/5. Zabudowę w/w działki stanowi murowany budynek spichlerza o powierzchni użytkowej 303,66 m². Cena wywoławcza 64.376,00 zł + VAT (23%). Oferty pisemne można składać w siedzibie Banku Spółdzielczego w Staszowie, ul. Kościelna 25 w sali konferencyjnej pokój 1, I piętro w terminie do 06.11.2015 r. do godz. 10:00. Publiczne otwarcie ofert w dniu 06.11.2015 r. o godzinie 10:15. (Tel. kontaktowy 15/864-70-40).

 


 

 

PRZETARG NA NIERUCHOMOŚĆ


Zarząd Banku Spółdzielczego w Staszowie ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem stanowiącej własność Banku Spółdzielczego  w Staszowie, położonej w Jurkowicach, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 213 o powierzchni 0,24 ha, dla której jest prowadzona księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Staszowie Nr KI1A/00011739/5. Zabudowę w/w działki stanowi murowany budynek spichlerza o powierzchni użytkowej 303,66 m². Cena wywoławcza 80.470,00 zł + VAT (23%). Oferty pisemne można składać  w siedzibie Banku Spółdzielczego w Staszowie, ul. Kościelna 25 w sali konferencyjnej pokój 1, I piętro w terminie do 10.08.2015 r. do godz. 10:00. Publiczne otwarcie ofert w dniu 10.08.2015 r. o godzinie 10:15. (Tel. kontaktowy 15/864-70-40).

 


 

 


Kartosfera Grupa BPS