Bank Spółdzielczy w Staszowie: ul. Kościelna 25;  28-200 Staszów; fax.(15)864-70-88, tel.(15)864-70-60                   Zapraszamy do korzystania z naszych usług od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 do 18.00, w soboty od godziny 7.15 do 14.00                          

Ogłoszenia

Bankomaty

Staszów, ul. Kościelna 25
– CENTRALA
Staszów, ul. Konstytucji 3 Maja 2D 
– FILIA NR 1
Staszów, ul. Kolejowa 38
– BIEDRONKA
Staszów, ul. Jana Pawła II 20
– BIEDRONKA
Staszów, ul. Krakowska 49
– Galeria VISTULA w Staszowie
Iwaniska, ul. Opatowska 21
– ODDZIAŁ
Rytwiany, ul. Staszowska 8
– ODDZIAŁ
Bogoria , ul. Rynek 4

Kursy Walut

SWIFT IBAN

Przy przelewach międzynarodowych konieczne jest podanie kodu SWIFT banku w którym mamy rachunek. Dzięki SWIFT można w prosty sposób zidentyfikować instytucje finansowe.

SWIFT CODE:POLU PL PR
IBAN: PL (NRB KLIENTA)


ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI

Zarząd Banku na podstawie § 34 ust. 1 pkt 6 oraz § 22 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Staszowie zwołuje Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Staszowie, na dzień 29.04.2015 r. na godz. 10.00 w Staszowie w lokalu „Pałac Łazienkowski” przy ulicy Łazienkowskiej (II termin 10.30), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania

2. Wybór Prezydium Zebrania

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Przyjęcie Regulaminu obrad

5. Wybór Przedstawicieli do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

6. Wybór Przedstawicieli do Komisji Wnioskowej

7. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 17.06.2014 r.

8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Banku i sprawozdania finansowego za 2014 r.

9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2014 r.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej

b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku

c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego

d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu

e) określenie górnej granicy zobowiązań

11. Podział nadwyżki bilansowej – podjęcie uchwały

12. Uchwalenie kierunków działania Banku – podjęcie uchwały

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 02/10 Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Staszowie z dnia 26.11.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Jurkowicach – podjęcie uchwały

14. Przyjęcie zmian w Statucie Banku – podjęcie uchwały

15. Przyjęcie Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych – podjęcie uchwały

16. Ustalenie wynagrodzenia dla Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej – podjęcie uchwały

17. Wolne wnioski

18. Sprawozdanie z czynności Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

19. Sprawozdanie z czynności Komisji Wnioskowej

20. Zamknięcie obrad.


ZARZĄD BANKU 

 

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Staszowie działając w oparciu o § 37 ust. 6 Statutu Banku zwołuje Zebrania Grup Członkowskich w I terminie (II termin ½ godz. później) według poniższego harmonogramu.

HARMONOGRAM


 

 

 
"Cztery Pory Roku"/WIOSNA

Skorzystaj z Kredytu "Cztery Pory Roku"/WIOSNA
w Banku Spółdzielczym w Staszowie.

Zalety Kredytu:
•    przeznaczony na dowolny cel,
•    dla osób fizycznych,
•    kwota kredytu - nawet do 20.000 PLN,
•    oprocentowanie stałe w stosunku rocznym 7%,
•    prowizja 3 %,
•    okres kredytowania  do 24 miesięcy,
•    rata kapitałowo-odsetkowa - równa
•    minimum formalności,
•    bez opłaty przygotowawczej,
•    szybka decyzja o przyznaniu kredytu,


Zapraszamy do oddziałów, doradcy udzielą szczegółowych informacji dotyczących Naszych usług.

 


 

Więcej…
 
K O M U N I K A T

 


 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 20