Bank Spółdzielczy w Staszowie: ul. Kościelna 25;  28-200 Staszów; fax.(15)864-70-88, tel.(15)864-70-60, e-mail: bank@bsstaszow.pl                   Zapraszamy do korzystania z naszych usług od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 do 18.00, w soboty od godziny 7.15 do 14.00                          

Ogłoszenia

Bankomaty

Staszów, ul. Kościelna 25
– CENTRALA
Staszów, ul. Konstytucji 3 Maja 2D 
– FILIA NR 1
Staszów, ul. Kolejowa 38
– BIEDRONKA
Staszów, ul. Jana Pawła II 20
– BIEDRONKA
Staszów, ul. Krakowska 49
– Galeria VISTULA w Staszowie
Iwaniska, ul. Opatowska 21
– ODDZIAŁ
Rytwiany, ul. Staszowska 8
– ODDZIAŁ
Bogoria , ul. Rynek 4

Kursy Walut

SWIFT IBAN

Przy przelewach międzynarodowych konieczne jest podanie kodu SWIFT banku w którym mamy rachunek. Dzięki SWIFT można w prosty sposób zidentyfikować instytucje finansowe.

SWIFT CODE:POLU PL PR
IBAN: PL (NRB KLIENTA)

sepa


Bezpieczeństwo bankowości elektronicznej - animacja edukacyjna

Szanowni Państwo,

Razem z Bankiem BPS zapraszamy do zapoznania się z animacją na temat bezpieczeństwa bankowości elektronicznej, która pomoże w zrozumieniu zasad bezpiecznego realizowania transakcji internetowych. Z filmu dowiemy się do czego służy bankowość internetowa, jakie są zalety korzystania z elektronicznego dostępu do konta i jakich zasad należy przestrzegać, aby ustrzec się przed wykradzeniem danych. Prezentację przygotował Bank BPS.

Animację można obejrzeć na kanale Najbliżej Ludzi na YouTube:https://www.youtube.com/watch?v=FN73ZTh97j8


 

 

 

 
SYSTEM OCHRONY ZRZESZENIA BPS – WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO

Bank Spółdzielczy w Staszowie pragnie poinformować, że od 30 sierpnia 2016 r. jest uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.
System Ochrony Zrzeszenia BPS tworzy 267 banków spółdzielczych i Bank Polskiej Spółdzielczości.
System Ochrony Zrzeszenia BPS ma zapewnić poczucie bezpieczeństwa nie tylko dla samych banków, które go tworzą, ale i dla ich klientów. Przynależność do Systemu Ochrony może stać się ważnym czynnikiem przy wyborze banku przez potencjalnych klientów, poszukujących pewnego i przewidywalnego partnera w prowadzeniu biznesu.
http://www.bankbps.pl/o-grupie-bps/system-ochrony-zrzeszenia-bps


 

 
Zmiana godzin pracy

Szanowni Klienci!

Bank Spółdzielczy w Staszowie informuje, że od dnia 18.07.2016 roku zmianie ulegną godziny pracy w Punkcie kasowym przy ul. Jana Pawła II 10.

Kasa czynna będzie w godz.: 8:30 – 16:00

Godziny pracy pozostałych placówek pozostają bez zmian.


 

 
Zebranie przedstawicieli

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI

Zarząd Banku na podstawie § 34 ust. 1 pkt 6 oraz § 22 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Staszowie zwołuje Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Staszowie, na dzień 30.06.2016 r. na godz. 10.00 w Staszowie w lokalu „Pałac Łazienkowski” przy ulicy Łazienkowskiej (II termin 10.30), z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie Zebrania
2.    Wybór Prezydium Zebrania 
3.    Przyjęcie porządku obrad
4.    Przyjęcie Regulaminu obrad
5.    Wybór Przedstawicieli do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
6.    Wybór Przedstawicieli do Komisji Wnioskowej
7.    Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 29.04.2015 r.
8.    Uchwalenie Procedury dokonywania ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Staszowie – podjęcie uchwały
9.    Wybór Komisji do spraw ocen odpowiedniości
10.    Przedstawienie sprawozdania z działalności Banku i sprawozdania finansowego za 2015 r.
11.    Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2015 r. oraz informacji z dokonanych ocen w zakresie:
a)    odpowiedniości indywidualnej i kolegialnej członków zarządu,
b)    przestrzegania zasad Polityki zmiennych składników wynagrodzeń,
c)    przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego.
12.    Przedstawienie i przyjęcie Sprawozdania Komisji z dokonanej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej oraz oceny kolegialnej Rady Nadzorczej – podjęcie uchwały
13.    Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
a)    zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
b)    zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku
c)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego
d)    udzielenia absolutorium członkom Zarządu
e)    określenie górnej granicy zobowiązań
f)    podziału nadwyżki bilansowej za 2015 rok
g)    likwidacji fundusz ogólnego ryzyka
14.    Podjęcie uchwały w sprawie uczestnictwa w systemie ochrony instytucjonalnej albo w zrzeszeniu zintegrowanym – podjęcie uchwały
15.    Uchwalenie kierunków działania Banku – podjęcie uchwały
16.    Wolne wnioski
17.    Sprawozdanie z czynności Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
18.    Sprawozdanie z czynności Komisji Wnioskowej
19.    Zamknięcie obrad.


ZARZĄD BANKU

 


 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 26