Bank Spółdzielczy w Staszowie: ul. Kościelna 25;  28-200 Staszów; fax.(15)864-70-88, tel.(15)864-70-60                   Zapraszamy do korzystania z naszych usług od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 do 18.00, w soboty od godziny 7.15 do 14.00                          

Ogłoszenia

Bankomaty

Staszów, ul. Kościelna 25
– CENTRALA
Staszów, ul. Konstytucji 3 Maja 2D 
– FILIA NR 1
Staszów, ul. Kolejowa 38
– BIEDRONKA
Staszów, ul. Jana Pawła II 20
– BIEDRONKA
Staszów, ul. Krakowska 49
– Galeria VISTULA w Staszowie
Iwaniska, ul. Opatowska 21
– ODDZIAŁ
Rytwiany, ul. Staszowska 8
– ODDZIAŁ
Bogoria , ul. Rynek 4

Kursy Walut

SWIFT IBAN

Przy przelewach międzynarodowych konieczne jest podanie kodu SWIFT banku w którym mamy rachunek. Dzięki SWIFT można w prosty sposób zidentyfikować instytucje finansowe.

SWIFT CODE:POLU PL PR
IBAN: PL (NRB KLIENTA)


KONTA WALUTOWE

 

Konta walutowe służą gromadzeniu i dysponowaniu środkami w walutach wymienialnych EUR i USD. Umożliwiają także oszczędzanie, dając jednocześnie możliwość swobodnego dysponowania zdeponowaną walutą.

Niezależnie od tego, na którą walutę się zdecydujesz gwarantujemy Ci:

- bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku;
- możliwość przeprowadzania międzynarodowych rozliczeń płatniczych ;
- niski wkład minimalny wynoszący odpowiednio: 10 EUR, 10 USD;
- możliwość wysyłania i otrzymywania międzynarodowych przekazów pieniężnych;
- możliwość dokonywania gotówkowych i bezgotówkowych transakcji kupna/sprzedaży walut obcych;
- możliwość wydania dodatkowych dyspozycji do rachunku (dyspozycja na wypadek śmierci, pełnomocnictwo).


Rachunek walutowy to idealne rozwiązanie dla Klientów pracujących za granicą, zarabiających w walucie wymienialnej lub często podróżujących poza granice kraju. Umożliwia gromadzenie środków, a także przeprowadzanie rozliczeń w walucie. Zapewnia wygodę oraz bezpieczeństwo operacji na koncie.

 


 

 

 

 


 

 

UWAGA! NIEBEZPIECZNY SERWIS INTERNETOWY WWW.BANKIBPS.PL

W internecie funkcjonuje niebezpieczny serwis www.bankibps.pl

Strona skonstruowana jest w sposób mogący wprowadzać w błąd klientów Banku BPS i Banków Spółdzielczych.

Strona nie jest w jakikolwiek sposób powiązana i autoryzowana przez Bank BPS i Zrzeszenie BPS.

Osoba, która założyła i prowadzi tę stronę prawdopodobnie czerpie z tej działalności korzyści finansowe.

Bank BPS podjął już odpowiedni kroki prawne, by doprowadzić do zakończenia działalności tego serwisu.


 

 
ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

29 kwietnia 2015 r. w Staszowie odbyło się coroczne Zebranie Przedstawicieli, w którym uczestniczyli delegaci Banku, zaproszone osoby oraz pracownicy Banku. Na Przewodniczącego Zebrania wybrano Pana Andrzeja Kruzla, zaś na Sekretarza Pan Jerzego Pietrzyka. Prezes Zarządu Pan Grzegorz Kozak przedstawił sprawozdanie z działalności Banku za 2014 r. Uczestnicy Zebrania zostali zapoznani także ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej za 2014 r. Zebranie Przedstawicieli udzieliło absolutorium członkom Zarządu. W trakcie Zebrania podjęto szereg uchwał dotyczących między innymi zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r., kierunków działalności Banku na 2015 r. a także podziału nadwyżki bilansowej za 2014 r.

 


 

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 21