Bank Spółdzielczy w Staszowie: ul. Kościelna 25;  28-200 Staszów; fax.(15)864-70-88, tel.(15)864-70-60, e-mail: bank@bsstaszow.pl                   Zapraszamy do korzystania z naszych usług od poniedziałku do piątku.                          

Ogłoszenia

Bankomaty

– CENTRALA
Staszów, ul. Kościelna 25
– FILIA NR 1

Staszów, ul. Konstytucji 3 Maja 2D
– Stacja Paliw BP
Staszów, ul. Kolejowa 44
– Galeria VISTULA w Staszowie
Staszów, ul. Krakowska 49
– ODDZIAŁ Rytwiany
Rytwiany, ul. Staszowska 8
– ODDZIAŁ Bogoria
Bogoria , ul. Rynek 4
– ODDZIAŁ Iwaniska
Iwaniska , ul. Opatowska 21

Kursy Walut

SWIFT IBAN

Przy przelewach międzynarodowych konieczne jest podanie kodu SWIFT banku w którym mamy rachunek. Dzięki SWIFT można w prosty sposób zidentyfikować instytucje finansowe.

SWIFT CODE:POLU PL PR
IBAN: PL (NRB KLIENTA)

sepa


Uprawy

Ubezpieczenie Upraw rolnych

Ubezpieczenie upraw rolnych to ubezpieczenie majątkowe, które zobowiązuje Rolników pobierających dopłaty bezpośrednie do ubezpieczenia przynajmniej 50% powierzchni swoich upraw do 30 czerwca każdego roku.

Dodatkowo do 50% składki opłaci budżet Państwa.

Pamiętaj o swoim obowiązku i ubezpiecz uprawy.
Ubezpieczenie Ochrony Prawnej i NNW

Wraz z uprawami umożliwiamy zawarcie dodatkowo ubezpieczenia Ochrony Prawnej oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW). Ubezpieczenie Ochrony Prawnej chroni interes prawny gospodarstwa Rolnika, zapewniając m.in. pomoc prawną przy dochodzeniu własnych roszczeń odszkodowawczych. Ubezpieczenie NNW z kolei gwarantuje wypłatę świadczeń w przypadku śmierci, uszczerbku na zdrowiu oraz długotrwałego pobytu w szpitalu, będących wynikiem nieszczęśliwego wypadku.


Do kogo skierowane jest ubezpieczenie?

Ubezpieczenie skierowane jest do Rolników oraz Producentów rolnych.

Korzyści dla Ciebie

• Zabezpieczenie produkcji rolnej, która odbywa się „pod chmurką”.
• Odpowiedzialność za szkody na polu lub jego części.
• Odpowiedzialność za szkody już od 8 procent ubytku w plonie w wybranych ryzykach i uprawach.
• Brak stosowania udziałów własnych.
• Stała suma ubezpieczenia.
• Automatyczne włączenie ryzyka ognia po wykupieniu klauzuli szczególnej, bez względu na przyczynę powstania szkody.
• Maksymalna wypłata odszkodowania na poziomie do 95 procent sumy ubezpieczenia w określonych ryzykach.
• Klarowny system wypłaty odszkodowania w ryzyku ujemnych skutków przezimowania.
• Likwidacja szkód wykonywana wyłącznie przez fachowców z branży rolnej.
• Dwuetapowa likwidacja szkód (w przypadku szkód spowodowanych gradem i przymrozkami wiosennymi).
• Bardzo dobra oferta ubezpieczeń zbóż (najszerszy zakres, najlepsza cena).

 

Kartosfera Grupa BPS